కాలి బొటన వేలు కంటే రెండో వేలు పొడుగ్గా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా.?

Ads

మనుషులందరూ ఎలా అయితే వివిధ రూపాలతో వున్నట్టే మన కాళ్లు కూడా వేరు వేరుగా ఉంటాయి. కొందరి కాలి వేళ్ళు పొడవుగా ఉంటే కొందరి కాలి వేళ్ళు పొట్టిగా ఉంటాయి. అయితే మన చేతి రేఖలు ఎలా అయితే జీవితాన్ని చెబుతాయో కాలివేళ్లు బట్టి కూడా మనం కొన్ని విషయాలను చెప్పచ్చు. అయితే కాలి వేళ్ళు ఎలా ఉంటే మనుష్యులు ఏ విధంగా వుంటారు..?, వారు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనే విషయాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఎప్పుడైనా మనం గమనించినట్లయితే కొందరికి బొటన వేలు కంటే కూడా రెండో వేలు పొడవుగా ఉంటుంది. మరి కొందరికి  అయితే బొటనవేలు పొడవుగా ఉండి రెండవ వేలు పొట్టిగా ఉంటుంది. అయితే  రెండవ వేలు పొడవుగా ఉండి బొటన వేలు పొట్టిగా ఉన్నట్లయితే వారు ఎలా వుంటారు..?, ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇలా బొటన వేలు కంటే కూడా రెండో వేలు పొడవుగా ఉండి ఉంటే  వాళ్ళు చాలా క్రియేటివ్ గా ఉంటారు.

Ads

అలానే ఎంతో యాక్టివ్ గా, ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటారు. పైగా ఇలా వేళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ప్రతిదీ కూడా స్పోర్టివ్ గా తీసుకుంటారు. కొత్త వాళ్ళని కలుసుకోవడం అంటే వీళ్ళకి చాలా ఇష్టం. ఇతరుల్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలానే ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు బాగా పాడుతూ వుంటారు. గ్రీకు దేవుడికి అసలు కాళ్ళే ఉండవట. అందుకే ఇలాంటి పాదాలు ఉన్నవాళ్ళకి ఆ పేరు పెట్టారు.

పైగా వీరిలో ఏవో పవర్స్ ఉన్నాయని అంటూ వుంటారు. ఇక ఇది ఇలా ఉంటే ఇలాంటి కాళ్ళు ఉంటే కొంచెం పొడవాటి చెప్పులు వేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీగా వుండే చెప్పుల్ని ధరించాలి. అలానే ఎక్కువగా కాళ్ళు నొప్పులు వీరికి కలుగుతాయి. కనుక ఎప్పుడైనా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే వైద్యుడిని కన్సల్ట్ చెయ్యండి.

Previous articleఇంత గొప్ప నటుడికి తెలుగులో ఇంత బలహీనమైన పాత్ర ఇస్తారా..? ఎవరంటే..?
Next articleపెళ్లి అయితే అయింది కానీ… ఆ ఫీలింగ్ మాత్రం.? నా సమస్యకి పరిష్కారం చెప్పగలరా.?
Hi, This is Harika. I have been working as a web content writer in PRATHIDVANI from the past one year and am experienced in writing articles in cinema, sports, inspiring stories and flash news categories.